+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Трансфери и аналози

Трансферите за земање на отпечаток се поделени во два типа кои ја демонстрираат позицијата на имплантот во релација со преостанатите природни заби и мекото ткиво.
-Земање на отпечаток на ниво на имплантот (отворен и затворен трансфер со лажица).
-Земање на отпечаток на ниво на абатмент ( користење на snap-on трансфер, со користење на TLASP1, TLASP4)

*Имплант аналогот е изработен од нерѓосувачки челик (IA) и се користи при изработката на протетските делови, и е погоден за сите дијаметри на импланти.