+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Производи


СТОМАТОЛОШКИ СТОЛИЦИ

АПАРАТИ ЗА БЕЛЕЊЕ И ИНТРАОРАЛНИ КАМЕРИ


ЕНДОДОНЦИЈА


НАСАДНИ ИНСТРУМЕНТИ


РЕНТГЕН АПАРАТИ И СЕНЗОРИ


СТЕРИЛИЗАЦИЈА


ЗАБНА ТЕХНИКА


ЛАСЕРИ И ХИРУРГИЈА


КОМПРЕСОРИ И САУГЕРИ

ОРТОДОНЦИЈА

ИМПЛАНТОЛОГИЈА И ИМПЛАНТИ


ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ


ИНСТРУМЕНТИ


СТОМАТОЛОШКИ СРЕДСТВА