+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

   Производи


   СТОМАТОЛОШКИ СТОЛИЦИ

   АПАРАТИ ЗА БЕЛЕЊЕ И ИНТРАОРАЛНИ КАМЕРИ


   ЕНДОДОНЦИЈА


   НАСАДНИ ИНСТРУМЕНТИ


   РЕНТГЕН АПАРАТИ И СЕНЗОРИ


   СТЕРИЛИЗАЦИЈА


   ЗАБНА ТЕХНИКА


   ЛАСЕРИ И ХИРУРГИЈА


   КОМПРЕСОРИ И САУГЕРИ

   ОРТОДОНЦИЈА

   ИМПЛАНТОЛОГИЈА И ИМПЛАНТИ


   ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ


   ИНСТРУМЕНТИ


   СТОМАТОЛОШКИ СРЕДСТВА