+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

За нас

BORDEN е компанија составена  од тим на менаџери и сервисери со долгогодишно искуство во стоматолошката пракса.

Целта на Борден  тимот  е ефикасно пласирање на производи со сигурен и врвен квалитет на пазарот, континуирана едукација со цел да се биде во чекор со светските трендови и иновации, како и проширување на мрежата на задоволни клиенти.


СТОМАТОЛОШКИ СТОЛИЦИ

АПАРАТИ ЗА БЕЛЕЊЕ И ИНТРАОРАЛНИ КАМЕРИ


ЕНДОДОНЦИЈА


НАСАДНИ ИНСТРУМЕНТИ


РЕНТГЕН АПАРАТИ И СЕНЗОРИ


СТЕРИЛИЗАЦИЈА


ЗАБНА ТЕХНИКА


ЛАСЕРИ И ХИРУРГИЈА


КОМПРЕСОРИ И САУГЕРИ

ОРТОДОНЦИЈА

ИМПЛАНТОЛОГИЈА И ИМПЛАНТИ


ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ


ИНСТРУМЕНТИ


СТОМАТОЛОШКИ СРЕДСТВА

Нова локација

ул. Скупи ББ,
1000 Скопје, Македонија

Note: Carousel will only load on frontend.