+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Протетски штрафови

Сите абатменти вклучуваат и протетски штраф, сите Титаниумски абатменти имаат STLAS штраф (со исклучок на TLASS и TLA35, кои имаат друг тип на штраф).