+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Титаниумски абатмент

Со широк спектар на абатменти достапни во различни димензии и висини, стандардните абатменти обезбедуваат оптимална реставрација и флексибилност за време на обликувањето на абатментот, како и подобрена естетика.
Нашиот спектар на титаниумски абатменти, за цемент ретинирачка реставрација ги влучува:
-Прав абатмент
-Тенок абатмент
-Абатменти со широка база
-Широки абатменти за широки импланти

Аголни абатменти (15°,25° и 35°)