+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

I.C.E

Имплант (со внатрешен хексагон)

I.C.E. Имплантот е најновиот дизајн на Alpha-Bio Tec што овозможува перфектна естетика и клинички резултати за сите типови на коска, од едноставни до многу комплицирни случаи. Се воведува совршен баланс помеѓу високата примарна стабилност и чувствителноста на коската, што го прави многу погоден за имедијантна имплантација и оптоварување.
I.C.E. Имплантот се користи кај стандардна имплантација, имедијантна имплантација, имедијантно оптоварување и синус лифтинг.
Клинички предности:
- Овозможува перфектни резултати кај сите типови на коска како кај едноставните така и кај комплексните случаи.
- Обезбедува висока примарна стабилност.
- Овозможува многу мала остеотомија кај тип III и IV на коска.
- Долгорочен естетски изглед – модерниот, напреден коронарен дел ги одржува ткивата околу имплантот и создава многу густа, стабилна врска со коската.
- Перфектниот баланс меѓу високата примарна стабилност и чувствителноста на коската, што го прави погоден за имедијантна имплантација и оптоварување.