+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

AlphaLoC

Протетски елементи за тотални или парцијални мобилни протези

Eфикасни, едноставни за употреба кај мобилните протези. Специјално дизајнирани за оптимална компатибилност за имплантите со внатрешен хекс систем, овозможувајќи максимална прецизност.
Сепктарот на абатменти варира од 0.3mm до 6mm зависно од клиничкиот случај, обезбедува максималан стабилност на гингивалната висина. UniCover овозможува употреба на Multi-unit ангулирани бази за реставрации на ангулирани абатменти од 20° до 50°.

Ротирачките капачиња имаат варитет на ретенциони степени. Тие се користат да ги реконструираат имплантите со степен на дивергенција од 10° до 20°.