+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

DFI

Имплант (со внатрешен хексагон)

Од наједноставни реставрации на еден заб до реставрации на цело забало, DFI Имплантот е сигурен и безбеден избор за употреба.
DFI Имплантот е специјално дизајниран за професионалците да имаат сигурен имплант за сите клинички процедури. Овозможува висока примарна стабилност и има можност за контрола за време на поставувањето.

Клинички предности:

- Лесна инсерција и подобра контрола за време на поставувањето.
- Погоден за сите типови на коска, идеален за употреба за коска тип II и III.
- Минимална остеотомија резултира со минимален губиток на коска и мала траума.