+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Течност за дехидратација и обезмастување на коренски канали 30ml

Шифра: 101030 Category: Brand:
Шифра: 101030 Category: Brand:

Содржи изопропанол, изоамил ацетат. Се премачкуваат препарираните заби пред да се цементираат за мост/коронка. Се користи за чистење на коренските канали.