+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

GlassyCem Kids Глас-јономер за реставрација кај деца

Шифра: 2105020 Category: Brand:

Глас-јономер цемент прав 10g и течност 8g

Шифра: 2105020 Category: Brand:

Содржи флуоро аминосиликати и полиакрилна киселина
-За кавитети класа I, II и V (според Black-ова класификација)
-Полнење на млечни заби
-Залевање на фисури
-Одлична адхезија
-Бикомпатибилност, испуштање на флуориди