+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

   EDTA течност 20% 100ml

   Шифра: 102100 Категорија Марка:

   ЕDTA течност за хемиска обработка на канали

   Шифра: 102100 Категорија Марка:
   Содржи етилен диамин тетраацетатни соли 20%