+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

GlassyCem Глас-јономер цемент за реставрација

Шифра: 2102020 Category: Brand:

Глас-јономер цемент прав 20g и течност 16g

Шифра: 2102020 Category: Brand:

Содржи флуоро аминосиликати и полиакрилна киселина
-За кавитети класа I, II и V (според Black-ова класификација)
-Полнење на млечни заби
-Залевање на фисури
-Одлична адхезија
-Бикомпатибилност, испуштање на флуориди - Достапен во А2 и А3 боја