+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Travlin 5ml гел за јеткање

Шифра: ETCH-01 Category: Марка:

Ортофосфорна киселина 37%

Шифра: ETCH-01 Category: Марка:

За нагризувње на површината на емајлот и дентинот