+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

   Travlin 5ml гел за јеткање

   Шифра: ETCH-01 Категорија Марка:

   Ортофосфорна киселина 37%

   Шифра: ETCH-01 Категорија Марка:
   За нагризувње на површината на емајлот и дентинот