+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Calcetin-Калциум хидроксид паста 7gr

Шифра: 401007 Category: Brand:

Калциум хидроксид паста за директно и индиректно препокривање на пулпа

Шифра: 401007 Category: Brand:

Висока концентрација на калцуим хидроксид
-Директно и индиректно препокривање на пулпа
-Трауматски, аутен серозен и хроничен фиброзен пулпит
-Апексификација и апексогенеза