+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Rootdent MTA 20×0.5g

Шифра: 801500 Category: Brand:

МТА

Шифра: 801500 Category: Brand:

Содржи калциум, силикон, алуминиум оксид (МТА), циркониум оксид. -За апексификација и апексогенеза
-Апикотомија и ретроградно полнење на коренски канали
-Внатрешна и надворешна ресорпција на коренски канал
-Превенција на пулпата при длабок кариес
-Кај перфорации на коренот
-Третман на акутен и хроничен пулпит