+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

   Rootdent MTA 20×0.5g

   Шифра: 801500 Категорија Марка:

   МТА

   Шифра: 801500 Категорија Марка:
   Содржи калциум, силикон, алуминиум оксид (МТА), циркониум оксид. -За апексификација и апексогенеза -Апикотомија и ретроградно полнење на коренски канали -Внатрешна и надворешна ресорпција на коренски канал -Превенција на пулпата при длабок кариес -Кај перфорации на коренот -Третман на акутен и хроничен пулпит