+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Антисептик течност No.2 100ml

Шифра: 10303100 Category: Brand:

3% и 5,2% Содиум хипохлорид

Шифра: 10303100 Category: Brand:

Aнтисептичен раствор кој се користи кај инфицирани коренски канали во случај на пулпити и периодонтитис.