+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Воздушен ултразвук SIROAIR L

Нуди најдобра фреквенција. Комфорен за држење и едноставен за чистење.
Нема вибрации додека работи, дава можност за стабилна работа.
Се стерилизира на висока температура од 135 C
Комфорен и за пациентот и за стоматологот.
Ергономски дизајн, едноставен и пријатен за работење.
Вклучува 3 наставци SIROTIP S1, S2, S3

Технички карактеристики:
SIROAIR L
мотор: воздушен
осцилации: елиптични
Фреквенција на осцилации: 6-8 kHz
светло: 16,000 lux
Ø насадник: max. 18 mm
Должина на насадник: 100 mm
тежина: 80g