+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Виталион

Виталион за одредување на виталноста на забната пулпа.

Апаратот предизвикува електрична стимулација на нервот на забот со цел да се процени неговата виталност.
Максималната вредност која се појавува на екранот е 80. Вредноста од 0-40 со чувство на пецкање или болка се смета за здрава пулпа. Вредноста од 40-80 е знак за парцијална некроза. Вредноста над 80 без никаква реакција на пулпата означува дека пулпата е мртва.
Производител: DENJOY