+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Електрокаутер БМС

Електрокаутерот е создаден за прецизна хирургија. Обезбедува максимална безбедност за пациентот и одлични задоволувачки резултати за хирургот.
Софистицираните апарати се фудаментални за сите операции кои се изведуваат со високо фрекфентна енергија, каде што е потребна максимална безбедност, прецизност и сигурност.
Поседува 3 различни и посебни функции:
1- Сечење
2- Сечење и коагулација
3- Коагулација
Електрокаутерот е опремен со сет од осум електроди кои можат да се автоклавираат на 127°C. Со нив може да се пристапи до сите орални празнини со што се овозможува одлична прецизност при сечењето.

1. На предната страна се наоѓаат
• главен прекинувач;
• подесувач на напон;
• кружен прекинувач за избор на функции ( сечење, коагулација и самокоагулација );
• алармно светло;
• заземјување на пациентот што овозможува максимална ефикасност на пациентот.

2. На задната страна се наоѓаат
• електричен кабел;
• осигурувач;
• приклучок за инструментот
• евентуално приклучок за ножна контрола ( ова не е задолжително бидејќи истите контроли се сместени на пачниот инструмент )

Технички карактеристики:
Напојување: 230V 50/60Hz
Моќност: 50 W на 750 KHz/1500 Ω
Димензии: 200x100x100 mm
Тежина: 4kg
Производител: BMS DENTAL