+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Микромотор за имплантологија

KI20 е Физиодиспензер изработен по најнова технологија.
Микромоторот е без четкици со што се избегнуваат проблеми при работа предизвикани од абразија на четкиците, нечистотии и слично.
Апаратот содржи три дела: микромотор, мултифункционална папуча и контролер. Има тивка пумпа за иригација со лесен пристап.

Технички карактеристики:
- Вкупно 9 програми за работа
- Меморија на програмот: Вклучување светло на дисплејот, Вртежи во минута,
Редукција, Копче за контрола на проток на физиолошки раствор, Копче за промена на
насоката на вртењето (F/R) , Торзија.
- Брзина на мотор - 80.000rpm

1 : 1 1 : 2 20 : 1 32 : 1
60040000 120080000 302000 201200

- Вкупно има 4 редукциски брзини: 1:1, 1:2, 20:1, 32:1
- Проток на физиолошки раствор: има 4 чекори (оff/1чекор,2чекор,3чекор)
▲∆∆ ▲▲∆ ▲▲▲
50ml/min 75ml/min 90ml/min

- Торзија

20 : 1 32 : 1 1 : 1 / 1 : 2
570 Ncm 590 Ncm /

- Напојување: AC 220240V, 50/60 Hz
Производител: Saeyang Microtech ( Marathon )