+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Мекоткивен диоден ласер – Pioon

ПИООН Мекоткивниот диоден ласер ја претставува најпрактичната и најмалку инвазивната технологија достапна за хируршките процедури.
-висока моќност,висока ефикасност,брзо заздравување
-7 Inch колор екран кој работи на допир
-45 инсталирани програми кои овозможуваат лесна и безбедна работа. Самиот ласер има видео презентација за секој процес одделно. Зголемениот капацитет на батеријата овозможува непрекината работа за било кој процес.

Ласерот Има широка примена во:
-Орална хирургија : абцес, биопсија, изложеност на нееруптиран заб, фиброма, френектомија, гингивектомија, гингивопластика, хемостаза и коагулација, заздравување после ставање на имплант, инцизија/ексцизија, леукоплакија, мукоцела, папилектомија, вестибулопластика,киретажа.
-Имплантологија
-Ендодонција: пулпотомија, намалување на микроорганизми, намалување на микроорганизми при гангрена.
-Болести на уста и парадонтот: периимплантитис, редукција на микроорганизми во периодонтално ткиво, афта, херпес.
-Протетика
-Ортодонција
-Избелување на заби
-Биостимулација Технички карактеристики: - тип на ласер: Diode, AlGaAs/InGaAsP, Class 4
бранова должина:
980 nm±10nm
моќност: 15 W
напојување: 100~240 V AC, 50/60 Hz Батерија: 3350mAh
Оптичко влакно од 200, 300 и 400um
Посебни наставци за белење, биостимулација и ТМЈ