+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Принтер за автоклав

Шифра: PA Category:

Принтерот има намена за зачувување на податоците од процесот на автокалвирање, кои би можеле да ви послужат како документ за правилно извршен процес на стерилизација.

Шифра: PA Category:

На него се забележуваат датумот на процесот, времето на почеток и времето на завршување на стерилизација, времето на почеток и завршување на сушењето, максимална, минимална и средна вредност на притисокот и температурата. Резултат за дали е процесот во ред.