+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Панорамски 2D рентген апарат ОRTHOPHOS SL

ОRTHOPHOS SL е наменет за сите сто сакаат да ја имаат најновата и најдобрата технологија во својата ординација. Со неговиот сензор со дитектна конверзија ја дава најострата слика, а Sharp Layer технологијата дава автоматски фокус на сликата дури и на тешките случаи.

• 39 програми
• Автоматско позиционирање на пациентот и загризниот блок
• Можност за надоградба со цефалометар на лева или десна страна
• Стабилно позиционирање на пациентот со потпора за слепочниците и челото.
• Можност за надоградба на 3D
• Амбиентално светло
• Моторизирано прилагодување за висината.
Технички карактеристики:
X-Ray Генератор: 60-90 Kv, 3-16 mA

Фокална точка: 0,5 mm X 0,5 mm

DCS сензор

Димензии на цефало снимка 18x24cm