+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Колењак за имплантологија 20:1

Колењак за имплантологија 20:1 со/без светло

  • Лесна промена на дрилови
  • Можност за пренос на светло
  • Ергономски G4дизајниран
  • Надворешно ладење Можност за поставување на внатрешно ладење
  • Брзина до 2000 pm
  • Торк до 80Nsm
  • Тежина 87g
  • Производител: Saeyang Microtech ( Marathon )