+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Хелио апарат и апарат за белење Led smart

Безжичен LED апарат за фотополимеризација и белење на заби.

• Високо фреквентниот LED модул овозможува интензитет на светлина до 1300Mw/cm ².
• Li-јon батерија овозможува работа до 4.000 s
• Дигитален дисплеј и звучна сигнализација.
• Хелио апаратот има 4 режими на работа (RAMP, FAST, PULSE, LONG) за постигнување на максимален степен на полимеризација.
• Модулот LONG е особено добар за белење на забите и фиксирање на брекети.
• Автоклавирачки фибероптички световод.
• Широкоаголен световод за белење заби.
• Бранова должина: 430-490 nm
• Tајмер: 10-20-30s/9min
• Батерија: Li-Ion 3.7V 2200mAh
• Воздушно ладење.