+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

      Хелио апарат и апарат за белење Led smart

      Безжичен LED апарат за фотополимеризација и белење на заби.

      • Високо фреквентниот LED модул овозможува интензитет на светлина до 1300Mw/cm ². • Li-јon батерија овозможува работа до 4.000 s • Дигитален дисплеј и звучна сигнализација. • Хелио апаратот има 4 режими на работа (RAMP, FAST, PULSE, LONG) за постигнување на максимален степен на полимеризација. • Модулот LONG е особено добар за белење на забите и фиксирање на брекети. • Автоклавирачки фибероптички световод. • Широкоаголен световод за белење заби. • Бранова должина: 430-490 nm • Tајмер: 10-20-30s/9min • Батерија: Li-Ion 3.7V 2200mAh • Воздушно ладење.