+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Ендоколењак 6:1

Колењакот ја редуцира брзината на моторот 6:1.
Максимална работна брзина: 6.600 minֿ¹
Можност да се поврзе со апекс локатор SIROEndo Pocket
Производител: SIRONA Dental Systems