+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

      Ендоколењак 6:1

      Колењакот ја редуцира брзината на моторот 6:1. Максимална работна брзина: 6.600 minֿ¹ Можност да се поврзе со апекс локатор SIROEndo Pocket Производител: SIRONA Dental Systems