+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Рачен драјвер

Универзален рачен драјвер. Има форма на колењак за полесен пристап. Има три нивоа на торк: 20Nsm, 35Nsm и бесконечно Производител: Saeyang Microtech ( Marathon )