+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Портабал рентген апарат

Преносниот рентген е подвижен апарат од најнова генерација кој ви овозможува едноставно и комфорно управување. Нема кабел за вклучување, и е доста лесен со што ви овозможува мобилност при работата. Можете да го користите со хемиски филм или со дигитален сензор. Малата доза на зрачење ги штити пациентот и докторот, а е сосем доволна за да добиете оштра снимка

Технички карактеристики:
волтажа на тубусот:60kV
фокална точка 0,3mm
јачина на тубусот:1mA
батерија DC14.8V 6400mAh
време на експозиција:0,01~2,00 s
фокус: растојание од кожа 130mm
полна батерија вади 100-150 снимки