+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Панорамски 3D рентген апарат ОRTHOPHOS S3D

ОRTHOPHOS S 3D најпопуларниот панорама апарат во светот. Сега и во 3D.
Перфектно дизајнираниот 3D апарат кој ке ги задоволи сите ваши потреби. Комбиниран апарат 2D панорамска снимка и 3D снимка со волумен од 5x5sm, 8x8cm до опционалната 5x5sm до11x10sm. Системот има вградени два посебни сензори со што обезбедува квалитетни снимки во 3D, како и во 2D. Автоматското подесување на пациентот со оклузален загризен блок секогаш ке ви ги даде најдобрите снимки.

• Инзвонреден квалитет на снимка
• Три опции на скенирање со можност за намалена доза HD
• Висока резолуција
• Можност за надоградба со цефалометар на лева или десна страна
• Стабилно позиционирање на пациентот со потпора за слепочниците и челото.
• Автоматско позиционирање на пациентот.
• Можност за надоградба на цефалометрија на лева или на десна страна.
Технички карактеристики:
X-Ray Генератор: 60-90 Kv, 3-16 mA

CSI сензор за панорамска слика

Димензии на цефало снимка 18x24cm