+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Колењак за ендодонција – SIRONiTi APEX

SIRONiTi APEX може да се поврзе само на електричен микромотор. Teхнички параметри
- Редукција: 115:1
- Макс.брзина за работење: 350 rpm
- Ротација: 360°
- Се автоклавира на 134° Производител: SIRONA Dental Systems