+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Колењак за ендодонција – SIRONiTi Air+ APEX

SIRONiTi Air+ APEX може да се поврзе на електричен и на воздушен микромотор. Teхнички параметри
- Редукција: 66:1
- Макс.брзина за работење: 600 rpm
- Ротација: 360°
- Се автоклавира на 134° Производител: SIRONA Dental Systems