+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

      Колењак за ендодонција – SIRONiTi Air+ APEX

      SIRONiTi Air+ APEX може да се поврзе на електричен и на воздушен микромотор. Teхнички параметри - Редукција: 66:1 - Макс.брзина за работење: 600 rpm - Ротација: 360° - Се автоклавира на 134° Производител: SIRONA Dental Systems