+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Хелио апарат за вградување V100

Aпаратот користи LED диоди како извор на светлина, се вградува во стoматолошкиот стол.
Функција :
FULL модул- континуирана светлина од 20 сек.
PROGRESIVE модул- градуирано свети во првите 10 сек, со полна моќност во последните 10 сек.
PULSE модул- за да се намали загревањето, свети(трепка) со максимална светлина во циклуси од 1 сек. Процесот трае 20 сек.

Технички карактеристики:
Батерија: Li-ion
Интензитет на светлина: 1800~2200 mW/cm²
Опционално време за работа: 3ѕ, 5ѕ, 10ѕ, 15ѕ, 20ѕ, 25ѕ, 30ѕ, 35ѕ, 40ѕ