+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

      Електричен ултразвук VRN-A8

      Тој е електричен автономен ултразвук со пиезокристали, има автоклавирачка рачка со лед светло. Се користи за отстранување на забен камен ( супрагингивални и субгингивални конкременти), a во зависност од наставокот има улога и во ендодонтскиот третман. Може да работи приклучен на водоводна мрежа или преку шише. Безжичната папуча во комбинација со шишето за вода дозволуваат подвижност на апаратот што го прави уникатен

      Технички карактеристики: безжична папуча лед светло различни модови за работа: Scaling, Perio, Endo фреквенција на вибрации: 25KHz- 31KHz сетот содржи 5 наставци (G1*1 G2*1 G4*1 P1*1 E1*1) напојување : 220-240V