+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Пескара

Пескара со млазница на брз кумплуг за полесно ротирање на млазницата

Работен притисок на воздух околу 2.7 bar
Работен притисок на вода околу 2.0 bar
Проток на прав околу 1.5 gr/min
Користи бикарбонатен прав со многу ситна гранулација ( достапен со различен вкус )