+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Панорамски 2D рентген апарат ORTHOPHOS S

Започнете со 2D и имате можност за понатамошна надградба во 3D. 3D модулот, кој може да биде надограден во било кое време, нуди комплетна 3D диагностика како и можност за поврзување со CEREC.

• Автоматско позиционирање на пациентот
• 39 програми
• Можност за поставување на цефалометар, на лева или на десна страна
• Можност за надоградба на 3D
• Стабилно позиционирање на пациентот со потпора за слепочниците и челото.
• Моторизирано прилагодување за висината.

Технички карактеристики:

X-Ray Генератор: 60-90 Kv, 3-16 mA

Фокална точка: 0,5 mm X 0,5 mm

CSl сензор со автоматски фокус.

Димензии на цефало снимка 18x24cm