+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Безконтактен термометар

Шифра: CT Category:

Професионален термометар за мерење на температура на челото на возрасни и деца.
*Два вида на мерење на темпeратура на тело и на површина
*Промена меѓу °C и °F
*Звучен сигнал кога ќе заврши мерењето
*Мемориска функција и автоматско исклучување
*LCD дигитален дисплеј

Шифра: CT Category: