+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

Електричен ултразвук K08DL

Ова е електричен автономен ултразвук со пиезокристали. Се користи за отстранување на забен камен ( супрагингивални и субгингивални конкременти), a во зависност од наставокот има улога и во ендодонтскиот третман. Промената на модот во кој се работи го прави соодветен за секоја примена

Технички карактеристики:
Ултразвукот може да биде со или без лед светло.
Рачката на ултразвукот може да се вади за чистење и автоклавирање.
Има различни модови за работа: Scaling, Perio, Endo
фреквенција: 25~31KHZ
напојување : 220-240V
сетот содржи 5 наставци (G1*1 G2*1 G4*1 P1*1 E1*1)