+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

      Електричен ултразвук K08DL

      Ова е електричен автономен ултразвук со пиезокристали. Се користи за отстранување на забен камен ( супрагингивални и субгингивални конкременти), a во зависност од наставокот има улога и во ендодонтскиот третман. Промената на модот во кој се работи го прави соодветен за секоја примена

      Технички карактеристики: Ултразвукот може да биде со или без лед светло. Рачката на ултразвукот може да се вади за чистење и автоклавирање. Има различни модови за работа: Scaling, Perio, Endo фреквенција: 25~31KHZ напојување : 220-240V сетот содржи 5 наставци (G1*1 G2*1 G4*1 P1*1 E1*1)