+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

   Niti активирачки лак

   Шифра: b - 38 -1 Категорија
   Шифра: b - 38 -1 Категорија
   Кружен лак: 0.012; 0.014; 0.016; 0.018 Горна/долна Пакување: 5бр.